வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்பங்கள் குறித்து ஆசிரியர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்க நாஸ்காம் 6 படிப்புகளை அறிமுகப்படுத்துகிறது

செக்டர் ஸ்கில்ஸ் கவுன்சில் (எஸ்எஸ்சி) நாஸ்காம், நேஷனல் ஸ்கில் குவாலிஃபிகேஷன் ஃப்ரேம்வொர்க்குடன் (என்எஸ்கியூஎஃப்) சீரமைக்கப்பட்ட ஆறு பயிற்சி வகுப்புகளின் முதல் தொகுப்பை வழங்க, திறந்த மூல தீர்வுகள் வழங்குநரான Red Hat உடன் இணைந்து இன்று அறிவித்தது. NCVET (National Council for Vocational Education and Training) ஏற்றுக்கொண்ட இந்தப் படிப்புகள் SSC NASSCOM தளங்களில் கிடைக்கும்.

படிப்புகளில் Red Hat Linux System Administration I, Red Hat Linux System Administration II, Red Hat OpenShift டெவலப்மென்ட் I, Red Hat OpenStack Administration I, Red Hat Linux Autom with Ansible மற்றும் Red Hat Application Development I ஆகியவை அடங்கும்.

NSQF (தேசிய திறன்கள் தகுதிக் கட்டமைப்பு) ஐப் பயன்படுத்தி, தற்போதுள்ள, மிகவும் பிரபலமான படிப்புகள் மற்றும் தொழில்துறையால் வழங்கப்படும் திறன்களை NCVET அங்கீகாரம் பெறச் செய்வதைச் சுற்றியே இந்த முயற்சி உள்ளது. இந்த Red Hat பயிற்சிப் படிப்புகளை NCVET ஏற்றுக்கொண்டதன் மூலம், Red Hat படிப்புகள் மற்றும் திட்டங்கள் இந்தியாவில் தேசிய அளவில் அங்கீகரிக்கப்பட்டு, அவை கல்விக் கடனுக்காக பல்கலைக்கழகங்கள் மற்றும் கல்லூரிகளால் அங்கீகரிக்கப்படுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் உள்ளன.

முன்முயற்சியின் ஒரு பகுதியாக, வளர்ந்து வரும் முக்கிய தொழில்நுட்பங்கள் குறித்த படிப்புகள், மதிப்பீடுகள் மற்றும் சான்றிதழ்களை அடையாளம் காண இந்திய அரசாங்கத்தால் உலகளாவிய தொழில்நுட்ப வழங்குநர்கள் பணிக்கப்பட்டனர். SSC NASSCOM ஆனது பல்வேறு கொள்கை வகுப்பாளர்கள், அரசாங்க அமைப்புகள் மற்றும் தொழில்துறையை ஒன்றிணைத்து வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்பங்களில் இந்த வெகுஜன அளவிலான திறன் முயற்சிக்கு ஒரு ஊக்கியாக செயல்பட்டது.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: