ரிசர்வ் வங்கி விரைவில் டிஜிட்டல் ரூபாயை பைலட் அடிப்படையில் வரையறுக்கப்பட்ட பயன்பாட்டிற்கு அறிமுகப்படுத்த உள்ளது

இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (ஆர்பிஐ) வெள்ளிக்கிழமை, இந்தியாவில் டிஜிட்டல் நாணயத்தை சோதனை செய்யும் போது, ​​குறிப்பிட்ட பயன்பாட்டு நிகழ்வுகளுக்காக டிஜிட்டல் ரூபாயின் பைலட் வெளியீட்டை விரைவில் தொடங்கும் என்று தெரிவித்துள்ளது. இது மத்திய வங்கி டிஜிட்டல் நாணயம் (CBDC) பற்றிய கருத்துக் குறிப்பை வெளியிட்டது.

பொதுவாக CBDCகள் மற்றும் டிஜிட்டல் ரூபாயின் திட்டமிடப்பட்ட அம்சங்கள் பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதே கருத்துக் குறிப்பை வெளியிடுவதன் நோக்கம் என்று ரிசர்வ் வங்கி தெரிவித்துள்ளது.

“இந்தியாவில் CBDC ஐ வழங்குவதன் நோக்கங்கள், தேர்வுகள், நன்மைகள் மற்றும் அபாயங்கள் ஆகியவற்றை இது விளக்குகிறது. CBDC அறிமுகம் தொடர்பான ரிசர்வ் வங்கியின் அணுகுமுறையை விளக்கவும் இந்த குறிப்பு முயல்கிறது,” என்று மத்திய வங்கி ஒரு அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.

கான்செப்ட் நோட் தொழில்நுட்பம் மற்றும் வடிவமைப்பு தேர்வுகள், டிஜிட்டல் ரூபாயின் சாத்தியமான பயன்பாடுகள், வெளியீட்டு வழிமுறைகள் போன்ற முக்கிய விஷயங்களை விவாதிக்கிறது. இது வங்கி அமைப்பு, பணவியல் கொள்கை, நிதி ஸ்திரத்தன்மை ஆகியவற்றில் CBDC அறிமுகத்தின் தாக்கங்களை ஆராய்கிறது மற்றும் தனியுரிமை சிக்கல்களை பகுப்பாய்வு செய்கிறது.

ரிசர்வ் வங்கி குறிப்பிட்ட பயன்பாட்டு நிகழ்வுகளுக்கு e₹ இன் பைலட் துவக்கங்களை விரைவில் தொடங்கும். இதுபோன்ற பைலட் ஏவுகணைகளின் அளவு மற்றும் நோக்கம் விரிவடையும் போது, ​​ரிசர்வ் வங்கி e₹ இன் குறிப்பிட்ட அம்சங்கள் மற்றும் பலன்கள் பற்றி அவ்வப்போது தொடர்ந்து தெரிவிக்கும்.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: