புதன்கிழமை சுப முஹுரத் மற்றும் சுப நேரங்கள்

கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது: ஜனவரி 18, 2023, 05:00 IST

ஆஜ் கா பஞ்சாங்கம், ஜனவரி 18, 2023: கிருஷ்ண பக்ஷத்தின் பிரதிபதா திதி அல்லது இந்து மாதமான மாகாவின் இருண்ட பதினைந்து நாட்கள் ஜனவரி 18, 2023 புதன்கிழமை அன்று விழும். (பிரதிநிதி படம்: ஷட்டர்ஸ்டாக்)

ஆஜ் கா பஞ்சாங்கம், ஜனவரி 18, 2023: கிருஷ்ண பக்ஷத்தின் பிரதிபதா திதி அல்லது இந்து மாதமான மாகாவின் இருண்ட பதினைந்து நாட்கள் ஜனவரி 18, 2023 புதன்கிழமை அன்று விழும். (பிரதிநிதி படம்: ஷட்டர்ஸ்டாக்)

ஆஜ் கா பஞ்சாங்கம், ஜனவரி 18, 2023: கோதுலி முஹுரத் மாலை 05:45 முதல் நடைமுறைக்கு வந்து மாலை 06:12 மணி வரை நடைபெறும்.

ஆஜ் கா பஞ்சாங்கம், ஜனவரி 18, 2023: பஞ்சாங்கத்தின்படி, ஜனவரி 19 ஆம் தேதி காலை 6.53 மணி வரை பிரதிபத திதி இருக்கும். கிருஷ்ண பக்ஷத்தின் பிரதிபத திதி அல்லது இந்து மாதமான மாகாவின் இருண்ட பதினைந்து நாட்கள் ஜனவரி 18, 2023 புதன்கிழமை அன்று விழும். பஞ்சாங்கத்தின்படி, பிரதிபத திதி ஜனவரி 19 அன்று காலை 6.53 மணி வரை இருக்கும். நீங்கள் ஏதாவது சிறப்பு மற்றும் மங்களகரமான திட்டத்தைத் திட்டமிடப் போகிறீர்கள் அல்லது புதிய முயற்சியைத் தொடங்கப் போகிறீர்கள் என்றால், நேரம், முஹூர்த்தம், திதி மற்றும் பிற விவரங்களை இங்கே பார்க்கவும்.

ஜனவரி 18 ஆம் தேதிக்கான திதி, நட்சத்திரம் மற்றும் ராசி விவரங்கள்

பஞ்சாங்கத்தின்படி, சூரிய உதயம் காலை 07:14 மணிக்கு நிகழும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சூரியன் மறையும் நேரம் மாலை 05:48 மணி என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. சந்திரன் ஜனவரி 19 அன்று அதிகாலை 04:34 மணிக்கு உதயமாகும் அதே நேரத்தில் சந்திரன் மறையும் நேரம் பிற்பகல் 2 மணிக்கு இருக்கும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஜனவரி 18 ஆம் தேதிக்கான திதி, நட்சத்திரம் மற்றும் ராசி விவரங்கள்

ஜனவரி 19 ஆம் தேதி காலை 6.53 மணி வரை பிரதிபத திதி இருக்கும். அனுராதா நக்ஷத்திரம் மாலை 05:23 மணி வரை இருக்கும். அதன் பிறகு ஜ்யேஷ்ட நட்சத்திரம் அமலுக்கு வரும். பஞ்சாங்கத்தின்படி, சந்திரன் விருச்சிக ராசியிலும் சூரியன் மகர ராசியிலும் இருக்கும்.

ஜனவரி 18க்கு சுப் முஹுரத்

பஞ்சாங்கத்தின் படி, பிரம்ம முகூர்த்தம் 05:26 AM முதல் 06:20 AM வரை இருக்கும். கோதுளி முஹுரத் மாலை 05:45 முதல் நடைமுறைக்கு வந்து 06:12 மணி வரை நடைபெறும். விஜய முஹூர்த்தம் பிற்பகல் 02:16 முதல் 02:59 மணி வரையிலும், சயன சந்தியா முஹூர்த்த நேரம் மாலை 05:48 முதல் இரவு 07:08 மணி வரையிலும் இருக்கும்.

அசுப் முஹுரத் ஜனவரி 18க்கு

ராகு காலம் மதியம் 12:31 மணிக்கு நடைமுறைக்கு வரும் என்றும், மதியம் 01:50 மணி வரை அப்படியே இருக்கும் என்றும் பஞ்சாங்கம் கணித்துள்ளது. துர் முஹூர்த்தத்திற்கான நேரம் மதியம் 12:10 முதல் 12:52 வரை இருக்கும். பஞ்சாங்கத்தின்படி, யமகண்டா முஹுரத் காலை 08:33 முதல் 09:52 வரையிலும், குலிகை கலம் முஹூர்த்தம் காலை 11:11 முதல் மதியம் 12:31 வரையிலும் நடைபெறும்.

அனைத்து சமீபத்திய செய்திகளையும் இங்கே படிக்கவும்

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: