பஞ்சாப் மத்திய பல்கலைக்கழகம் NAAC இலிருந்து A+ தரவரிசையைப் பெற்றுள்ளது

பதிண்டாவில் அமைந்துள்ள பஞ்சாப் மத்திய பல்கலைக்கழகம் அதன் இரண்டாவது சுழற்சி மதிப்பீடு மற்றும் அங்கீகாரத்தில் 3.3/4 கிரேடு புள்ளிகளுடன் தேசிய மதிப்பீடு மற்றும் அங்கீகார கவுன்சிலில் (NAAC) A+ தரத்தைப் பெற்றது.

ஏ+ அங்கீகாரம் பல்கலைக்கழகத்திற்கு அதிக நிதியைப் பெறவும், தேசிய மற்றும் சர்வதேச மாணவர்களை ஈர்க்கவும் உதவும் என்று துணைவேந்தர் பேராசிரியர் ராகவேந்திர பி திவாரி புதன்கிழமை ஒரு அறிக்கையில் தெரிவித்தார். 2009 இல் நிறுவப்பட்ட பஞ்சாப் மத்திய பல்கலைக்கழகத்திற்கு இது ஒரு பெரிய சாதனை என்று அவர் கூறினார். இதற்கு முன்பு, பல்கலைக்கழகம் 2016 இல் அதன் முதல் சுழற்சி மதிப்பீட்டில் NAAC இலிருந்து A கிரேடு பெற்றது.

குறிப்பிடத்தக்க வகையில், பஞ்சாப் மத்திய பல்கலைக்கழகம் கடந்த நான்கு ஆண்டுகளில் பல்கலைக்கழகப் பிரிவில் தேசிய நிறுவன தரவரிசை கட்டமைப்பை (NIRF) மேம்படுத்தியுள்ளது, NIRF 2019 இல் 95 வது தரவரிசையில் இருந்து 2022 இல் 81 வது இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது. பல்கலைக்கழகம்.

பல்கலைக்கழகத்திற்கான இந்த மைல்கல், ஆசிரியர்கள், அதிகாரிகள், ஊழியர்கள், மாணவர்கள், முன்னாள் மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர்கள் உட்பட பல்கலைக்கழக உறுப்பினர்களின் தீவிர உழைப்பு மற்றும் அயராத முயற்சியை பிரதிபலிக்கிறது என்று விசி கூறினார்.

முன்னதாக, ஐந்து பேர் கொண்ட NAAC பீர் குழு பிப்ரவரி 22 முதல் 24 வரை வளாகத்திற்குச் சென்றது. NAAC அதன் செயல்பாடு மற்றும் நிறுவனக் கவனம் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் வெவ்வேறு முக்கிய அம்சங்களின் கீழ் ஏழு அளவுகோல்களின் தொகுப்பில் தனது மதிப்பீட்டைச் செய்தது. இந்த அளவுகோல்கள் அடங்கும்: பாடத்திட்ட அம்சங்கள்; கற்பித்தல்-கற்றல் மற்றும் மதிப்பீடு; ஆராய்ச்சி, கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் விரிவாக்கம்; உள்கட்டமைப்பு மற்றும் கற்றல் வளங்கள்; மாணவர் ஆதரவு மற்றும் முன்னேற்றம்; நிர்வாகம், தலைமை மற்றும் மேலாண்மை; நிறுவன மதிப்புகள் மற்றும் சிறந்த P நடைமுறைகள்.

மதிப்பீட்டு காலத்தில், பல்கலைக்கழகம் பல ஆராய்ச்சி அளவுருக்களில் வளர்ச்சியை வெளிப்படுத்தியுள்ளது, மொத்த அனுமதிக்கப்பட்ட ஆராய்ச்சி திட்டங்களுக்கான மானியங்கள் 2016-17 இல் ரூ. 22 கோடியிலிருந்து 2021-22ல் ரூ.72 கோடியாக அதிகரித்துள்ளது.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: