ஜம்மு & காஷ்மீர்: குஜ்ஜார், பகர்வால் தலைவர்கள் கூட்டுக் குழுவை உருவாக்கி, ‘எஸ்டி அந்தஸ்து நீர்த்துப்போவதை’ எதிர்க்கத் திட்டம்

காஷ்மீரில் உள்ள பழங்குடி குஜ்ஜார் மற்றும் பகர்வால் சமூகங்களைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் பல அமைப்புகள் வெள்ளிக்கிழமை குஜ்ஜார் பேகர்வால் கூட்டு நடவடிக்கைக் குழுவை (ஜிபிஜேஏசி) அமைப்பதாக அறிவித்துள்ளன. “பழங்குடியினரின் அந்தஸ்தை நீர்த்துப்போகச் செய்வது” தொடர்பான விழிப்புணர்வை பரப்பும் நோக்கத்துடன் ஜம்மு காஷ்மீர் முழுவதும் “பழங்குடியினர் பச்சாவ் அணிவகுப்பு” நடத்தப்படும் என்று குழு தெரிவித்துள்ளது.

மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா, ஜம்மு காஷ்மீரில் உள்ள பஹாரிகள் குஜ்ஜார் மற்றும் பேக்கர்வால்கள் போன்று பட்டியல் பழங்குடியினராக இடஒதுக்கீடு பெறுவார்கள் என்று இந்த மாத தொடக்கத்தில் கூறியதை அடுத்து இது வந்துள்ளது.

இந்த இடஒதுக்கீட்டின் நீட்டிப்பை “வரலாற்றுத் தவறு” என்று கூறிய குழு, “உயர் சாதியினருக்கு” பட்டியலிடப்பட்ட பழங்குடி அந்தஸ்து வழங்கப்பட்டால், அது அரசியலமைப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள இட ஒதுக்கீட்டின் நோக்கத்தை தோற்கடிக்கும் என்று கூறியது.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: